четвъртък, 5 август 2010 г.

"Който затуля ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи, — и няма да го чуят" (Притч. 21:13)

"Който затуля ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи, — и няма да го чуят" (Притч. 21:13). А ние често се чудим защо Бог не слуша молитвите ни. Ето я причината! Затуй, че навярно е имало случаи, когато сме запушвали уши за думите, с които ни е умолявал някой, изпаднал в нужда; ето, че и нас Господ не ни слуша! Но тая беда още не е голяма — когато не е чута молитвата ни за нещо временно; но горко ни, ако Господ престане да ни слуша, когато Му се молим за прошка на греховете ни. А ще престане, ако вопълът на презрените от нас се окаже по-силен от собствените ни молитви. Да побързаме да предотвратим тази крайна беда по примера на Закхея, на когото, за мъдрото му решение, Господ рекъл: "днес стана спасение на тоя дом" (Лука 19:9).
Теофан Затворник

Няма коментари: