петък, 6 август 2010 г.

"Викай високо, не се въздържай" — говори Господ на светия пророк Илия, — "посочи на народа Ми беззаконието му".

"Викай високо, не се въздържай" — говори Господ на светия пророк Илия, — "посочи на народа Ми беззаконието му". А какво е сторил народът? "Те всеки ден Ме търсят и искат да знаят Моите пътища". Но мигар е грях това? Нали това и трябва да правят? Да, трябва, но работата е там, че го правят не както трябва. Надяват се да успеят в своето намерение само чрез пост, а не ги е грижа за делата на правда и любов. И към поста благоволя, казва Господ, но към такъв, чрез който и тялото смиряват, но и обидите прощават, и дълговете забравят, и гладните хранят, и безприютните настаняват у дома си, и босяците обличат. Когато всичко това се добави към поста, тогава търсенето и доближаването до Мен ще е успешно. "Тогава твоята светлина ще се яви като зора … и слава Господня ще те придружава. Тогава ти ще позовеш — и Господ ще чуе, ще извикаш — и Той ще каже: ето Ме! … И Господ ще ти бъде винаги водач" (Ис. 58:1-11).
Теофан затворник

Няма коментари: