петък, 13 август 2010 г.

Хайде, всички да отидем при Господа!

"който е жаден, да дойде при Мене и да пие " (Иоан. 7:37). Щом е тъй, всички да идем при Него. Кой за каквото и да жадува, стига само то да не е противно да духа на Господа, непременно ще намери удовлетворение. Вие, които жадувате зазнания, идете при Господа, понеже Той е единствената светлина, която истинно просвещава всеки човек. Вие, които жадувате да се очистите от греховете и да погасите парещото горене на съвестта, вървете при Господа, понеже Той е възнесъл греховете на цял свят върху дървото [на Кръста] и е раздрал свитъка, гдето те са написани. Вие, които жадувате покой в сърцето, идете при Господа, понеже Той е съкровището, чието притежаване ще ви накара да забравите всички лишения ида презрете всички блага, за да обладавате Него Едничкия. Ако някой се нуждае от сила, Той обладава всички сили. Или слава? — Той притежава слава, надвишаваща всичката слава на тоя свят. Или свобода?— Той подарява истинската свобода. Той развързва всички наши недоумения, разкъсва веригите на страстите, разпръсва всички наши скърби и тъги, дава ни да преодолеем всички препятствия, всички изкушения и коварства на врага, и изравнява пътя на нашия духовен живот. Хайде, всички да отидем при Господа!

Теофан Затворник

Няма коментари: