сряда, 14 октомври 2009 г.

ДА ВИЖДАШ РЕАЛНОСТТА

ДА ВИЖДАШ РЕАЛНОСТТА

Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
Йоан 16:14

Английският драматург Дейвид Лодж разказва за едно особено представление на негова комедия. Тя се играела на 22 ноември 1963 г. Един от героите, млад човек, облечен небрежно, се разхождал по сцената с транзистор на ухото и слушал музика. Той представял типичния образ на младежа, който от нищо не се интересува, освен от музика. Само че тоя път артистът неволно настроил транзистора си на някаква новинарска станция и изведнъж се спрял неподвижно насред сцената. Забравил за пиесата, безгрижният му вид изчезнал и той изглеждал дълбоко покрусен. Обърнал се към публиката и съобщил, че президентът Кенеди е бил убит преди малко в Далас. Представлението завършило набързо и всички напуснали театъра.
Когато се настроим на вълната на Святия Дух, Той ни известява неща, които ни връщат към реалността, напомнят ни колко сме крехки и уязвими, отварят ни очите за другите хора и техните проблеми. Много хора искат да превърнат живота си в една безкрайна комедия, в непрестанен купон, в забавление и шоу. Те не харесват реалността, не харесват себе си, не харесват другите, не харесват никого и нищо. За да избягат от сивотата на света, се изолират от всичко, запушват си ушите, затварят си очите и нищо не ги интересува, освен личното им удоволствие.
Святият Духни известява всичко онова, което Господ Исус би ни казал, ако беше сред нас. Той ни напомня, че има зло, че има грях, че има страдание, че има хора, които се нуждаят от помощ. Той ни увещава да не си затваряме очите за всичко това, а да погледнем проблемите право в очите и с Неговата благодат да направим каквото е по силите ни, за да ги смекчим.

Молитва: Вестителю небесен, отваряй ни очите за нещата, които не искаме де видим и ни пращай там, където няма кой друг де отиде.

Тема за размисъл: Който смята живота за комедия, рискува да го превърне в трагедия.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: