събота, 10 октомври 2009 г.

НАШИЯ УЧИТЕЛ

Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име. Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал.
Йоан 14:26

Святият Дух е Учителят на вярващите. Той показва как да разбираме Божието слово.
Само децата на богаташите могат да имат частни учители. Останалите се учат заедно с другите ученици и колкото разберат-разберат.
Благодарим на Бога, че ни прави толкова привилегировани да имаме частен учител! Личен за всеки, който се стреми да надникне в духовните тайни. Само да искаме да учим! Осигурени са ни най-добри условия.
Процесът на обучението има две страни, Ако едната не си е на мястото, ефектът не е много голям. В случая всичко зависи от нашето духовно ученолюбив. Ако желаем да бъдем по-знаещи и можещи християни, трябва да се учим.
Готовността да учим означава, че признаваме своето невежество. Нищо не знаем, нищо не можем. Плътският ум е напълно негоден да възприеме духовните истини. Имаме нужда някой да ни въвежда в небесната наука. Не е срамно да признаеш, че не знаеш и не можеш. Срамно е да се правиш на всезнайко и супермен, да криеш провалите си, да заблуждаваш другите, че си достигнал върховете.
Готовността да учим означава, че признаваме превъзходството на учителя и сме готови да приемем това, което той ни преподава. Децата в училище не могат да избират учителите си. Никой не ги пита харесват ли ги. И възрастните правят същото. Те не харесват своите учители, но ги слушат, защото няма по-добри.
Святият Дух е готов да се заеме с нашето възпитание и изграждане. Трябва да признаем, че нищо не знаем и че Той знае всичко. Тогава обучението ни ще бъде полезно и ние ще отбележим бърз напредък.

Молитва: Душе на знанието, вложи в нас жажда за повече просвета, разкривай ни тайните на Царството и ни давай мъдрост в Борбата с греха.

Тема за размисъл: Духовната неграмотност означава бедност и беззащитност.

Източник: Божи Дар

1 коментар:

Деси каза...

Това е вярно, трябва да признаем, че Бог има цялата информация, но ни дава само фрагменти от нея. Вярвам че ще дойде ден, когато ще познаем напълно и това ще стане в Небесния град.