понеделник, 12 октомври 2009 г.

БЛАГОДАТ ВЪРХУ БЛАГОДАТ

Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и Благодат върху Благодат.
Йоан 1:16

Резултатите доказват ползата от всяко нещо. Когато са добри, ние повтаряме същите действия. Ако резултатите са лоши, разбираме, че трябва да опитаме по друг начин.
Как да стане така, че да „разговаряме с псалми и химни, и духовни песни, като пеем и възпяваме Господа в сърцето си"? (Еф.5:19) Как да се „увещаваме с псалми и химни, и духовни песни, като пеем на Бога с благодат в сърцата си"? (Кол.3:16) В случая имаме един и същ прекрасен резултат, но постигнат с различни средства. В първия случай това става, като се „изпълваме с Духа" (Еф 5:18). Във втория става, като „Христовото слово се вселява в нас богато" (Кол.3:16).
Всъщност, и двете неща са еднакви. Който се изпълва със Святия Дух, не може да го направи, ако не познава Христовото слово, ако то не се е вселило в него. Ако Христовото слово е в нас, то Святият Дух не може да не се присъедини.
Духовните ценности се привличат една друга. Където има една, веднага се отбиват и други, после идват нови и сърцето бива изпълнено с чудесни гости. Където има любов, не може да няма радост; където тия двете живеят заедно, идва и мирът, идва и дълготърпението. Никоя благодатна ценност, подарена от Бога, не остава сама. Както по селата едно време хората си помагаха един на друг и когато един започне да строи къща, всеки му носи по нещо и помага с каквото може и има, така и отвореното за Бога сърце става строителна площадка, на която благодатта с общи усилия съгражда новия храм на Бога. Вярата започва, добродетелта продължава, помагат благоразумието, твърдостта, благочестието, братолюбието. А любовта довършва градежа.

Молитва: Утешителю небесен. утвърждавай вярващите, изграждай им здрави характери и непоклатима вяра за спасение на души и за слава на Твоето име.

Тема за размисъл: Подай на Бога малкия си пръст и той ще те изтегли целия.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: