неделя, 11 октомври 2009 г.

ИЗПЪЛНЕНИ С ДУХА

ИЗПЪЛНЕНИ С ДУХА

Изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Божия Дух и с мъдрост.
Деяния 6:3

Купихме на нашето внуче детски балон с образа на Мини Маус. Чудех се къде ще държим тази обемиста играчка, но се оказа, че това не е проблем. Балонът веднага залепна за тавана на стаята и си стоеше там постоянно. По тоя начин не ни пречеше, не заемаше никакво място. Никога не можеше да бъде изгубен сред многото други играчки на детето и не се налагаше да го търсим. Виждаше се отвсякъде. Когато на детето му омръзнеше да играе с него, балонът си се връщаше на тавана и чакаше там да бъде извикан отново, когато малкото му собствениче реши.
Това се дължеше на факта, че балонът беше пълен не с обикновен въздух, а с хелий. Но хелият излизаше отнякъде и балонът взе полека-лека да се смъква надолу, и след около месец стигна до пода и стана като всички други играчки.
По същия начин ние можем да се издигаме над баналните неща на ежедневието и да обитаваме „в небесни места" (Еф.2:6) само ако сме изпълнени със Святия Дух. Той ни дава способността да се извисяваме, да се откъсваме от множес­твото хора, заети единствено с житейските си проблеми, с хляба и парите, и да живеем там, където е по-просторно и светло. Само Святият Дух ни поставя нависоко, за да не се боричкаме с плътските хора за власт и влияние, а да пребъдваме в духовните пространства.
Но когато животът ни е пълен с пролуки и пропуски, Духът не може да се задържи дълго в нас. Той не търпи смесване и не може да съжителства с духовете на материализъм, завист, препирни и т.н. Тогава постепенно натежаваме и бавно се спускаме долу. А е било толкова хубаво да сме леки и да гледаме отвисоко на проблемите, откъдето те са изглеждали толкова дребни и незначителни!

Молитва: Святи Душе, изпълвай ни с Благодатното Си присъствие, дай ни да се издигаме над тягостните неща в този живот и да светим на местата си.

Тема за размисъл: Нашето призвание е да сме при Бога, а не в калта.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: