петък, 9 януари 2009 г.

П-р Джон МУЛИНДЕ: Молитвата е щит от светлина



В наши дни много християни вярват в Библията. но не виждат значението и важността на обличането на Божието всеоръжие. Ефесяни 6:10 казва :" Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облегнете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места." Християните много често говорят за обличане на всеоръжията, но рядко действително го правят. Това отваря възможност на дявола да обръща обстоятелствата в своя полза.

Свидетелството на един човек, което силно ме разтърси, ме принуди да действам. Аз постих и се молих 10 дни, за да чуя от Господа и да се поуча какво се случва в духовната област, когато се молим.

Случаят, който искам да разкажа е следния: Преди рождението на едно дете, неговите родители, сатанисти, го посветили и предали на дявола, докато то е било още в утробата на майка си.

Когато момчето станало на 4 години, упражнявало такава духовна сила, че родителите му започнали да изпитват страх от него. Когато бил на 6 години, те го предали на хора, занимаващи се с магии за по-нататъшно обучение. На 10 години той вече вършел мощни неща в областта на тъмнината. Самите му "учители" се страхували от него. Той бил съвсем млад, но твърде зъл в нещата, които вършел. Когато станал на 20 години, ръцете му били вече изцапани с кръв. Чрез трансцедентна медитация той имал способността да се отделя от тялото си и да лети в пространството. Това били така наречените в сатанинските среди астрални пътувания. Този човек бил мощно използван от Сатана да разрушава църкви и пастори.

От доста време той бил набелязал една църква, която искал да разруши до основи. В нея имало разцепление и объркване, но точно тогава пасторът призовал към пост цялата църква. Започнало едно ново време на покаяние и възстановяване. Хората заставали отново заедно и църквата била изпълнена с молитва. По същото време сатанистът, заедно с други "магове" отново и отново нападал църквата. Но в молитвените събрания Бог дал пророческо слово за започване на духовно воюване.

Сатанистът свидетелства, че един ден отишъл в църквата и чрез духа си повел голяма армия от демонични духове срещу нея. Те се движели в духовната атмосфера над църквата. Опитали се да я атакуват, но над нея имало щит от светлина. Една армия от ангели воювала срещу тях. Битката била в поднебесната и демоните се разпръснали. В същия момент християните се намирали в дълбока молитва, чрез силата на която събаряли началства и власти на тъмнината, разкъсвали вериги и освобождавали пленници на Сатана.

Пасторът бил на амвона и от там водел молитвата и духовното воюване. Божият Дух говорил на пастора: Хомотът е строшен и жертвата е пред тебе, помогни на човека да бъде освободен. Пасторът отворил очите си и видял непознат мъж пред себе си. Попитал го: "Кой си ти ? Младият мъж започнал да се тресе и демоните, които го използвали напускали един след друг тялото му. Християните започнали да се молят за неговото освобождение, след което той предал живота си на Исус. Младият мъж днес е евангелист и проповядва Божието Слово. Бог го използва мощно да тренира други християни в освободителното служение. Една вечер този млад мъж бил в събрание за обучение на църковни лидери. Това, което казал на пасторите било следното: Аз ви умолявам, учете християните на молитва. Хора, които не се молят, ще бъдат във всяка област победени от врага. Ако се молим малко, врагът има способност напълно да потуши молитвите ни. Гледайте указанията на Библията, как да обличаме Божието всеоръжие. Тогава
той дал свидетелство за експедициите, които предприемал в поднебесната, докато е бил сатанински служител. Той казал: ако една страна е покрита с тъмнина, тогава в тази духовна атмосфера покривката е плътна като скала. Цели територии са покрити по този начин. Демоните са способни в това покривало от тъмнина да се движат спокойно и необезпокоявано. От тази височина управляват и контролират какво ще се случи на земята. Това могат да правят както демонични духове, така и хора, които служат на Сатана. Те се укрепват едни други чрез жертви, които сатанинските служители принасят на олтарите си. Жертви на поклонение към Сатана, човешки и животински жертви, жертви на сексуални перверзии и др. Така демоните добиват нова сила. Ако християни, които се намират в тази област започнат да се молят, техните молитви се издигат към небесата във вид на дим.

Има три типа молитви. Дима от първия тип молитви се издига нагоре, попада в тъмното обкръжение и изчезва. Християни, които се молят с такива молитви имат в някоя област на живота си грехове, от които не са готови да се откажат. Техните молитви са толкова слаби, че първият вятър ги издухва и те се разтварят в атмосферата.

Дима от втория тип молитви се изкачва право нагоре до покривалото, което е над тази територия. Това са молитви на вярващи, които са посветени християни, живеят в отговорност и чистота, но имат малка вяра, когато се молят.

Третият тип молитви са дим, който е изпълнен с огън. Когато този огън се издигне до покривалото, твърдо като скала, от неговата горещина скалата започва да се топи като восък и в нея се образува пробив. Често се случва, хората да започват да се молят с първия вид молитва, но когато постоянствуват в молитвата, тя се променя към втория вид и ако продължават да устояват с цялото си сърце - изведнъж идва огъня на Святия Дух и молитвите им стават толкова мощни, че пробиват покривалото на мрака.

Затова учете хората си да си да се молят не с рутинна, а с интензивна молитва, като позволят на Святия Дух да ги води. Чак тогава ще се случи нещо в невидимия свят. Огънят ще се издигне и ще разтопи твърдото като скала покривало от мрак. Когато покривалото започне да се топи, никакви духове не могат да устоят повече там. Всички те бягат панически от това място. Тогава се оформя един отвор в духовния свят и битката приключва. Човекът, който се моли, чувства, че молитвите му стават леки в силата и мъдростта на Святия Дух. Точно в този момент се достига състоянието, когато времето и ежедневните неща вече нямат значение. Когато молитви от този вид пробият, те не могат да бъдат повече възпрени. Тази личност може дълго да се моли и никой не може да я възпре или смути. След такава молитва отворът в покривалото над този човек остава отворен. Когато този християнин напусне молитвената си стая, отворът в Духа се придвижва заедно с него. Повече този човек не се намира под покривало то, но всичко което прави, е под едно отворено небе. В това състояние Сатана не може да му навреди. И Божието присъствие е като един стълб директно от небето към живота на този човек. Такъв човек е защитен и ходи в стълба на Божието присъствие. Когато хората, ходещи в стълба на присъствието, проповядват Евангелието, демоничната съпротива е много слаба. Тогава е лесно да приведеш невярващи в Божието царство. Когато се молят за болни, стълбът на присъствието обгръща болния и Бог работи според Словото Си. Хора с такова присъствие в живота си са мразени от Сатана.

В места, където периодично се молим с такива молитви, идва Божието присъствие и се настанява трайно там. Когато невярващи хора дойдат на такова място и им се послужи в любов, връзките на Сатана са отслабени и те лесно идват при Господ. Не чрез сила или власт, но чрез Божия Дух и Неговото присъствие.

Бившият сатанист разказал също как действали с хора, които имали своя пробив в молитвата. Те маркирали набелязания човек и се опитвали да научат всичко за неговата личност, да търсят слабостите му. Тогава давали точни указания как може да се атакува този човек и да се отслаби. Ако има например слабости в темперамента му, Сатана изпраща човек, който силно да го раздразни. Ако човекът се окаже чувствителен към тази атака и позволи негативно проявление на темперамента си, то той обръща очите си от Господа, след това се раздразнява, но няколко минути по-късно се опитва да обърне гръб и отхвърли това, за да ходи отново в радостта на Господа, но радостта вече не е при него. Защо? В този момент, в който той се изкушава да реагира на атаката, демоните правят всичко възможно да затворят молитвения пробив в поднебесната. Ако успеят да затворят покривалото от мрак, тогава човекът е отделен от Божието присъствие. Той продължава да е Божие дете, но това особенно помазание върху живота му е премахнато.

Ако има слабости от сексуален характер, Сатана ще изпрати хора, които да го съблазнят в тази област и да събудят страстите му. Ако човекът се отвори за това изкушение и започне да размишлява за него, ще установи, че когато се опита да се върне под помазанието, то не е там!

Затова поставете на главата си шлема на спасението, за да защитите мисловния си свят от такива атаки и облечете правдата Христова за бронен нагръдник, за да виждате в коя област сте атакувани. И се молете Бог да ви открие как да воювате, за да бъдете повече от победители в Христа.


Източник: http://boji-dar.info

Няма коментари: