петък, 9 януари 2009 г.

Знаци на времето

В миналото, а и днес има хора, които са се опитвали да определят датата на Второто идване на Христос. Всички са останали разочаровани. Знае я само Бог-Отец (Матей 24:36). Изразите в Библията "последното време", "краят на дните" са синоними на епохата, която ще предхожда Второто пришествие. Точното време не знаем, но белезите, по които то може да се разпознае, са предсказани. И от тях разбираме, че Исусовото Второ идване е близо. Още учениците Му са се интересували за тях (Матей 24:3). Първият белег, че живеем в последното време, е увеличаването на знанието (Данаил 12:4). До 19-ти век хилядолетия назад хората са ползвали впрегнатия добитък за главна двигателна сила. С настъпването на 19-ти век обаче станаха революционни изменения. Бяха изобретени парната машина, първият влак, корабът, двигателят с вътрешно горене, автомобилите, самолетите, реактивните двигатели. Разстоянията се скъсиха. Физиката разбули тайните на микросвета. Настъпи векът на електричеството, ядрената енергия, радиото, телевизията, радара, космическия кораб. Астрономията откри чудесата на Божията Вселена. Архиологията потвърди древната библейска история. Генетиката откри законите на наследствеността и стабилността на биологичния вид. Кибернетиката създаде електронноизчислителната машина. Последните 100-150 години на небивал досега "бум" в науката и технологията показват, че първият белег е налице. Вторият белег за края, това е морално-нравственото израждане на човечеството. Чрез перото на ап. Павел Бог е описал това така:"...човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви."( 2Тимотей 3:1-4). Разводи, разбити семейства и престъпност от всякакъв род се ширят по цялата планета. Трети белег неверие и безбожие. В Лука 18:8 Исус Христос задава следния реторичен въпрос: "Когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?". Във 2Петрово 3:3,4 апостол Петър говори за безбожни подиграватели, които ще казват: "Къде е обещаното Му Пришествие?". От 18-ти век материализмът и атеизмът засилиха своите позиции, особено с появата на дарвинизма, въпреки, че геологията опроверга всички критики и съмнения в истинността на библейските писания. Истинската вяра и благочестие днес са рядкост. Четвърти белег в политическата област: В Матей 24:6,7 се казва: "Ще чуете за войни и за военни слухове(...)ще се повдигне народ против народ". До Първата световна война е имало само изолирани локални стълкновения между две - три държави. От 1914 г. вече се говори за световни войни, като във втората са взели участие 59 държави. Според статистика във в. "Поглед" от 2.06.1962г. през Първата световна война са дадени 442 хиляди жертви, а във Втората - 50 милиона! Пети белег: в Посланието от Яков5:1-5 се посочва друг белег за близостта на Христовото идване: натрупването на богатства. С напредъка на техниката и индустрията се оформира съсловие на богаташи, а от друга страна - огромни маси от бедни, и от там - зачестилите метежи и революции. Конфликтът между труда и капитала е предсказан и очевиден. В Лука 21:11,25,26 Исус е предсказал и природни аномалии - глад, мор, затъмнения на слънцето и луната, трусове, които ще зачестят преди края на света. Нека видим статистиката на заметресенията: В 1 век по-тежки са били 15, през 12в. - 115, през 15в. - 174, през 16в. - 253, през 17в. - 378, през 19в. - 2119, а само през първите 30 години на 20в. - 2000! Според статистика на ООН от хроничен глас днес страдат 1.5 милиарда души. Всяка секунда от глад умира 1 човек. През 1980г. от глад са загинали 55 милиона. Сред белеите за времето накрая Свещеното писание посочва безгрижието и порочната житейска философия на съвременния човек. В Лука 17:26-30 Христос е предсказал, че преди Неговото пришествие светът ще бъде много подобен на този преди потопа и на жителите на Содом и Гомор. Въпреки всичко това евангелие днес се проповядва по целия свят, което също е белег, че Христос скоро ще дойде(Матей 24:14). Библията се чете навсякъде и тези, които я приемат, се спасяват. За останалите тя ще бъде съдия и обвинител.
Амин!

Източник: http://boji-dar.info

Няма коментари: