петък, 9 януари 2009 г.

Само доверие


Един човек, който дълго време не разбирал естеството н авярата в Бога, пише:
“В продължение на 30 години си мислех, че за да плувам, трябва непрекъснато да се боря да не потъна. Веднъж един професилен плувец, който наблюдаваше моите действия в продължение на няколко минути, не се сдържа и извика:

- Спри да се бориш с водата и й се довери! Тя ще те държи на повърхността.
Според неговото наставление аз се отпуснах и легнах хоризонтално върху водата, без да се движа. За моя радост тя ме държеше. Защо никой не ми каза това преди години?”

След този разказ авторът продължил:
“Толкова много хора непрекъснато се опитват да станат християни. Но все още не могат да проумеят, че просто трябва да се доверят на Христос. Той извършва спасението.”

Преписано от сп. ''Братска любов"

Няма коментари: