петък, 9 януари 2009 г.

Отстраняване на дефектните пророчества


През 1946-а, когато запасния генерал Грейс Мърей Хопър (спечелила наградата Жена на годината 1984,
Young Women's Christian Association of the National Capitol Area) била освободена от активна служба, се присъединила към лабораторията за изчисления към Харвардския университет, където продължила работата си върху ранните компютри – Mark и Mark III. Тя проследила една грешка в Mark II, до един молец, хванат в една препредаваща програма, създавайки термина „бъг” (от англ. – насекомо). Този бъг бил внимателно премахнат и записан в регистъра. Водещ началото си от първия бъг, днес ние наричаме грешките в една програма бъг, а премахването на бъг – „дебъгване”.

През 1946-а адмирал Хупър се присъединила към компютърната корпорация Eckert-Machly (наречена по-късно Sperry Rand). Там тя помогнала в дизайна на първият комерсиален електронен компютър, наречен UIVAC. UNIVAC работил хиляда пъти по-бързо от Mark I. „Дебъгването” започна да означава поправяне както на компютри, така и изясняване на нещата, когато се поучава.

Въпроси и отговори (В и О) със Стив Шулц

В: Как и къде намирате отговорност за точността и изпълнението на пророческите думи, освободени от пророците днес? На кого мога да разчитам?

О: Да изброя всеки път, когато пророк е бил точен или верен в думите си е меч с две остриета. Когато правим това, хората често ни критикуват, че се хвалим, дори когато словото е вярно. В същото време, хората могат да ни обвинят, че нямаме състрадание, особено когато това е слово за осъждение.

Ние сме открили, че от личността зависи да реши за себе си дали словото е вярно или да го пренебрегне. Писанията ясно казват, че ние „позволяваме”, (което не е отхвърляне) на двама или трима пророци да говорят, а другите да отсъждат или разпознават (вижте 1 Коринтяни 14:29). Това разбира се, не означава, че едно гласуване 5 на 4 печели. Църквата никога не гласува въз основа на една дума, нито пък коя да е кръгла маса, към която принадлежа би задържала „властта” (така да се каже) да реши със сигурност дали едно слово е вярно с времето. Ние сме една „твърде разноцветна” група от разнородни пророци.
Когато ние качим някакво слово на сайта на ElijahList – каквото и да е слово – някои си мислят, че то е от Бога, други – че НЕ е. Така че, това е начинът, по който трябва да работи. След време, вие буквално ще решите за себе си, кое слово заслужава да му се доверите и/или кои пророци чувствате, че заслужават вашето доверие.

Питал съм няколко човека за съвет относно много от статиите, които публикуваме в ElijahList, но от друга страна – не питам за всяко слово. И отново, Библията не изключва читателя от изпадане в затруднение. На вас ви трябва разпознаване – а не просто някой наш съветник. Ами ако те сгрешат, например?

Също така трябва да помислим за фактора гатанка в повечето пророчества, когато Бог говори с притчи или относно определена дата. Например, да урагана Катрина беше пророкувано точно една година преди датата 29 август 2004 от Чък Пиърс (един от моите съветници). Катрина удари на 29 август 2005-а. Ние поставихме това слово на Чък Пиърс една година преди датата, а също така поставихме едно слово на Ким Клемент само седмица преди да удари Катрина – в което той казва, че тела ще плуват по улиците на Нови Орлеанс.

Би било много под класата ни да се хвалим с такава точност. А след това откриваме, че ако просто споменем, че едно слово точно се е сбъднало една година след освобождаването му, получаваме коментари, че не сме били състрадателни.

Така че, основното е: просто работете върху това да решите за себе си на кой пророк или пророчица можете да се доверите най-много и на кой – не. Аз вярвам, че това е най-мъдрия курс.

В: Как, ние като християни, можем да разберем, че едно пророчество е вярно, когато то не е назидателно, насърчаващо или укрепяващо – особено, когато звучи осъдително и особено, когато не се случва веднага?

О: Това е най-задаваният въпрос и най-лесният по „пътя” или за препъване от всички останали пророчески въпроси в Новозаветната ера. Първо, една-две важни точки:

1. Има толкова много видове пророчески „даунлоудвания”, които са откровения от Небесата, колкото са и хората по земята. Така че, няма никаква форма на освобождаване, която да бъде определена като такава от Бога или не от Бога. Ние виждаме това в 1 Коринтяни 14:3 – „който пророкува, той говори на хората за назидание, за насърчение и за утеха”.

Също така имаме друга концепция при пророкуването, която прави правилното разпознаване на пророческото слово трудно:

2. Независимо дали Господ ви дава сън, видение, посещение или някакъв друг вид пророческо виждане с включено откровение, ТОЙ често не ви казва дали това, което виждате или преживявате – е злия план на дявола – или планирано от Бога; а друг път получавате способността да го спрете чрез молитва – разбира се, ако Бог желае.

Когато за пръв път се захванах да правя ElijahList, често получавах слово от други към мен като – Америка или Църквата са „зловоние в ноздрите на Бога”. Това стана ключова фраза, която ми казваше, че този човек не действаше според споменатото по-горе слово, защото кой беше укрепен чрез това?

И така, аз започнах да научавам (и все още се уча, 11 години по-късно) да разпознавам кое слово е от Бога и кое е от дявола. Нека да го кажа така: Когато се събудя от ужасен кошмар за случващо ужасно нещо и се чудя от къде е дошъл този сън, отивам направо пред „Трона на благодатта” и моля Бог да не позволява това лошо нещо да се случва нито в моето семейство, нито в църквата, нито в града, офиса, щата, страната и т.н. В повечето случаи, принасям лошите неща в молитва и тогава те не се случват.

Това, което знам е, че Бог дава на хиляди хора сходни сънища и те също се молят. Това е добра практика за всички християни. Ако получите „лошо” слово, просто го пропъдете или се молете срещу него!

Дори Авраам (предшественик на Кръста и на времето, в което можем да кажем, че „ние имаме лично взаимоотношение с Бога”), застана лице в лице с Бога, когато му беше казано, че Бог ще унищожи цял град и каза:

„Далеч от Тебе (Боже) да сториш такова нещо (което Ти ми показа или ми каза) – да убиеш праведника с нечестивия, така щото праведния да бъде като нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?”

Странно, нали? Ние, с личното взаимоотношение със Създателя на света, се страхуваме за застанем лице в лице с нашия Баща и Исус, Неговия Син и да кажем: „Не би ли предпочел да покажеш милост, Боже?” И тогава можем да добавим: „Господи, покайвам се от името на хората за техните грехове и за моите грехове, но Те моля не разрушавай това град, заради греховете на хората.”

Имаше времена, когато Бог просто избираше да извърши Своята воля и просто ни информираше за това, но аз искрено вярвам, че през повечето време Той търси хора, изпълнени с вяра да „застанат в пролома”, така че Той да не осъди цял град или регион.

Въпреки това, ние се водим от два принципа:

1. Повечето пророчества са предназначени да изграждат, укрепят и насърчават. Самият факт, че Бог дава откровение може да бъде достатъчно насърчителен, за да те накара да се молиш. Бог казва тайните си на най-добрите си приятели – а това сме аз и ти.

2. Има времена, когато Бог суверенно избира да донесе унищожение след много предупреждения. В тези редки случаи, ние все още можем да въздействаме на последствията – чрез молитва – като намалим разрушенията или спасим много животи.

„Киселинният” тест - кога пророчеството е вярно:

Преди да завърша този дълъг отговор на един кратък въпрос, нека да ви дам кратък отговор, чрез един мъдър пророк Боб Джонс. Ето неговото кратко изречение, което аз обожавам: „Ако пророчеството се сбъдне, тогава ще знаете, че е било вярно.”

Независимо дали трябва да чакате минути или години да се изпълни едно пророчество, в края на краищата ще откриете дали е било вярно САМО, когато то се случи!

В: Моят пастор позволява само на няколко човека да пророкуват в църква и аз получавам точно същото слово, което тези хора пророкуват и въпреки това пасторът не ми позволява да го споделям, дори и то да потвърждава това, което е било пророкувано. Моля да ми обясните.

О: Има един термин, който мисля, че добре работи в Тялото Христово за такава ситуация. Това е „отекване”.

Когато Святият Дух говори, надяваме се повече хора в залата да чуят едно и също нещо по едно и също време. Ето това е което ги прави да „отекват” с току що даденото слово – защото всъщност те чуват едно и също нещо.

Ако имате добър характер, вие просто ще се насърчите от факта, че чувате от Бога точно. От друга страна, ако се разстроите от това, че не ви позволяват да дадете същото или подобно слово, което вече е било дадено, вие може да демонстрирате пророческа назрялост.

Ние инструктираме на всяко събрание да се позволява на двама или трима пророка – най-много да пророкуват и да позволяват на другите да оценяват това, което са чули. Това не означава, че 57% може да не са получили точно същото пророчество по едно и също време. Ако това е голяма църква, може повече от 57 човека да са чули вече едно и също нещо.

„От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават (да претеглят внимателно какво се казва – от англ.).” 1 Коринтяни 14:29

Запомнете, че Божието Слово е ясно, Божиите овце (това сме всички ние: вие, аз и всички овце – зрели и незрели) всъщност ЧУВАМЕ Неговия глас. Ето за това, в голяма зала би трябвало да има голяма група от хора чуваща и/или отекваща на словото, дадено отпред – предполагайки, че е правилно освободено.

„Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.” Йоан 10:27

В: Дали да приема пророческото слово и просто да чакам да се случи? Да се моля ли върху това слово? Или би трябвало да се опитам да помогна пророчеството да се случи?

О: типичен, технически и най-полезен отговор е „Да” на всички въпроси. Бих искал да разкажа няколко истории за това как „се сблъсках” с пророчеството.

Години, преди да започна с ElijahList, дори преди да започна да се движа с пророчество, бях получил пророческо слово, че един ден ще „свързвам пророци чрез компютър”.

Помислих си, колко странно е това! Трябва да знаете, че това беше средата на 90-те и интернета бе едва познат. Тъкмо започваше да се чува за глобална мрежа (www - World Wide Web), а едва неколцина я ползваха.

И така, със сигурност се молих за това. Но след това се върнах съм работата, която имах на времето. Минаха години. Когато тази компания започна да залязва, аз започнах да си играя с интернет и пророчествата, които намерих там. На шега изпратих няколко пророчества на тридесет приятели. Просто изпратих насърчаващо слово – това беше всичко, което направих. Някой ми отговори с молба да се абонира за това, което ме шокира, защото аз не търсих това. Сега, 11 години по-късно, имам над 136 000 абонати. Между другото, пророци ме молят да ги свързвам по-между им.

Така че, не се разбунтувах, и да – молих се, но най-вече – забравих за това. Аз се „сблъсках” (с Божията помощ) с изпълнението на пророчеството.

Сега, години по-късно, като съм по-образован в тези неща, вероятно се моля повече и търся начини да „помогна” на Бог като покорявам моите впечатления по-умишлено, вместо просто да „чакам” нещо да се случи. Друг път, вие нямате друг избор освен да чакате, докато Бог се задвижи.

Но и в двата случая, съм сигурен в едно – все още съм изненадан днес КАК Бог избира да изпълни всяко пророчество, което ми дава. Той обича изненадите!

Понякога част от изненадата е колко ДЪЛГО трябва да чакате. Виждал съм да се чака дълги години, докато се сбъдне пророчество. Понякога изненадата е как словото се изпълнява на следващия ден. Всичко зависи от Бог – как ТОЙ избира да изпълни словото.

Ще прибавя и нещо, основано на това, което съм научил оттогава: Често, но не е задължително винаги, от вашата реакция ВЪВ ВЯРА в момента на пророкуването може да зависи колко бързо или колко сигурно едно слово ще се изпълни за вас.

И така, ако получите добро слово и нещо във вас – с вяра – повярва на това слово, тогава сграбчвайте го с всичката си сила! Покорявайте впечатленията си. Молете се за това слово. Прокламирайте го. Напомняйте на Бог за обещанието Му или може би, обещанията Му. Ако правите това, най-вероятно ще видите повече пророчески думи да се сбъдват много по-бързо.

Стийв Шулц, основател и пубицист


---------------------------------------------------------------

Източник: Църква "Шалом" гр. Севлиево

The ElijahList & ElijahRain magazine
Източник:
http://www.elijahlist.com

Превод: Дани Казанджиева

Няма коментари: