петък, 1 януари 2010 г.

Първият от месеците на годината" Този месец ще ви бъде начало на месеците, ще ви бъде първият от месеците на годината." Изход 12:2


Новогодишните намерения са добро нещо, но са крехки – лесно се нарушават. Новогодишните молитви са по-добро нещо, защото се издигат пред Божият престол и задействат Неговите отговори. И днес в началото на една нова година, нека се помолим с тази молитва:

Господи, Иисусе, днес аз Ти се посвещавам отново. Искам да вземеш живота ми в Твоите ръце през идващата година и да го употребиш за Твоя слава. : вземи живота ми Иисусе, на теб го предавам изцяло."


  • Моля те да ме пазиш от грях и от всичко, което по някакъв начин позори името Ти.

  • Помогни ми да бъда готов да се уча от Святия Дух. Искам да раста и да напредвам с Теб. Не ме оставяй да се върна в старите коловози.

  • Искам девизът ми за тази година да бъде: "Той трябва да расте, а пък аз – да се смалявам." Цялата слава нека бъде за Теб. Помогни ми да не я пожелавам за себе си.

  • Научи ме да вземам всички решения с молитва. Страхувам се да се опирам на собствения си разум. "Господи, зная, че пътят на човека не зависи от него; не е за, който ходи, да оправя стъпките си." (Еремия 10:23)

  • Помогни ми да не бъда зависим от света, дори и от похвалите или укорите на приятели и познати. Дай ми неразделен, чист стремеж да върша това, което е угодно на Теб.

  • Запази ме от това да критикувам другите и да говоря лошо за тях. Помогни ми думите ми да бъдат полезни и изграждащи.

  • Води ме при души в нужда. Искам да бъда приятел на грешниците, както си Ти. Дай ми сълзи на състрадание към изгубените. "Нека гледам множествата като своя Спасител, докато очите ми от сълзи ослепеят. Нека гледам с милост изгубените овце, нека ги обичам от любов към Него."

  • Господи Иисусе, предпази ме от това, да стана студен, озлобен или циничен, независимо какво се случва в живота ми.

  • Води ме при боравенето ми с пари. Помогни ми да бъда добър настойник на нещата, които си ми поверил.

  • Помогни ми постоянно да помня, че тялото ми е храм на Святия Дух. Нека тази велика истина да определя цялото ми поведение.

И още, Господи Иисусе, моля Те това да бъде годината, през която Ти ще се върнеш. Копнея да видя лицето Ти и да се поклоня пред Теб. Нека тази блажена надежда да бъде жива в сърцето ми и да ме освободи от всичко, което ме привързва към тази земя. Нека постоянно живея в очакване на Твоето идване. Амин, ела, Господи Иисусе!

"Светлина по пътя", Уилиям Макдоналд

Няма коментари: