четвъртък, 17 януари 2008 г.

Християните и тяхната “свещена крава”

Християните и тяхната “свещена крава” - неделното богослужение

или защо християните искат да ходят “на служби”

Има някои неща много защитавани от християните, неща за които те са готови да те намразят и да те изгонят от сред тях, дори ако само се опиташ да им обясниш липсата на каквито и да е доказателства в писанията за тяхното вярване.

Категорично едно от тях е желанието им да се събират. И не защото християните в Новия Завет не са се събирали, а защото днешните са издигнали така наричаната служба (или събиране, когато е по къщите) в ранг на божество на което се клянят.

В това обаче няма нищо ново. Още в Исая Бог казва на своя народ:

-За какво са ми многото ваши жертви, казва господаря. Преситен съм от всесъжения на овни и на тлъстина от угоен добитък и кръв от телета, от агнета и от козли не искам. Когато идвате да се явите пред лицето ми, кой иска от вас да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни дарове. Каденето е отвратително за мене. Новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя - беззаконие и празнуване. Душата ми мрази вашите новомесечия и вашите празници, те са бреме за мене, тежко ми е да ги нося. И когато простирате ръце, аз закривам от вас очите си, и когато умножавате молбите си, аз не слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.Умийте се, очистете се, махнете от очите ми злите си дела. Престанете да правите зло, научете се да правите добро. Търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица. Тогава елате и ще отсъдим, казва господаря. Да бъдат греховете ви и като багрено като сняг ще избеля, да бъдат червени като пуппуп, като вълна ще избеля.”

Всички изброени от Бога неща са според закона,както жертвите, така и празниците. Бог обаче не ги иска. Думите му са много силни:

За какво са ми”, “Преситен съм”, “не искам”, “тъпчете дворовете ми”, “не принасяйте”, “отвратително за мене”,” не мога да търпя”,”душата ми мрази”, “бреме за мене”, “тежко ми е”, “закривам от вас очите си”, “не слушам”.

Защо господаря им говори така?

Отговора е в самия текст:

Престанете да правите зло, научете се да правите добро”.

Това е много впечатляващо, като се има предвид тяхното усърдие. На тях им изглеждало, че нещата са добре. Бог обаче не бил никак впечатлен от това. Той търсел съвсем други неща:

Търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица”

Тяхното усърдие всъшност ги отдалечавало от Бога - би било ужасно да чуеш от баща си подобни думи, но ето, че се е случило на цял народ.

Днес не е много по-различно когато погледнем настървението на християните в спазването на всички религиозни ритуали и удивителното им нежелание да вършат добро.

Престанете да правите зло, научете се да правите добро.

Търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.

Тогава елате и ще отсъдим, казва господаря. Да бъдат греховете ви и като багрено като сняг ще избеля, да бъдат червени като пуппуп, като вълна ще избеля.”

Вършенето на правда, защиттаването на истината, справедливоста не са присъщи за днешното християнство. Който и да върши зло, те се правят, че не виждат. По събиранията им цари беззаконие и никой не го изобличава. Да се потъпче истината днес е просто ежедневие. И всичко това е смесено с удивителна ревност да се събират. Онези християни се събирали, но когато някой бил в нужда продавали стока и имот и му помагали. Днешните само трупат имот върху имот. Онези оставяли всичко за да следват Исус. Днешните оставят Исус, за да трупат. Онези се събирали, за да се научат на истината, а днешните за да я потъпчат. Онези живеели за господаря, днешните за себе си. Когато обаче им кажеш, че Бог не ни е заповядал да се събираме, а да вършиме правда и съд, да избавяме угнетения и да се погрижим за народ сред който живеем, на тях им изглежда еретично, та чак богохулно. И продължават да си се събират с цел да си извинат нежеланието да се покорят на божието благовестие, което казва, че който не остави (и не намрази) баща си, майка си, жена си, децата си, нивята си, имотите си, и собствения си живот не може да бъде ученик на Помазаника.Лицемери.Събирането ли е по-важно или божията правда? Не виждате ли, че Бог ви казва че не иска вашите събирания? Душата му ги мрази. Не ще да ви слуша.

Искам да ви покажа и друго. Авраам и Мелхиседек – двама велики във вярата живеели заедно в обещаната земя и всичко на всичко се видяли ....веднъж. Не са си правили църква, нито са си строили храм, нито дори домашна група.

И друго. Израелтяните по закона трябвало да се явяват само три пъти в годината пред Бога и това са тези пъти, които Бог казва че мрази.

Така също в Новия Завет, когато се събирали, целта била Бога, а не събирането и когато Бог кажел нещо те го изпълнявали.

През онези дни слязоха в Антиохия пророци ит Ерусалим. И един от тях на име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цялата вселена ще бъде голям глад, какъвто и стана при цезар Клавдий. Тогава учениците решиха , всеки според средстватаси да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея.Това и направиха...”

Не се лъжете, че когато имате повече ще бъдете по-щедри. В Европа имат повече и са същите – живеят за себе си.

Днес никой не иска Бог да се изказва в събранията. Още по-малко хора желаят Бога у дома си – може да си останат без имоти, без коли, без телевизори (недай си боже!) и това не са шеги, това са християните днес и когато им го покажеш искат да те убият, понеже ако те няма, няма да има кой да ги изобличава и ще могат да си живеят спокойно.

И така, на тази свещена крава се кланят повечето съвременни християни, която както и всички останали идоли е мъртва. По този начин и самата им религия става мъртва.

Но пак има изход само, че той не е в ходенето на “друга църква”.

Престанете да правите зло, научете се да правите добро.

Търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.

Тогава елате и ще отсъдим, казва господаря. Да бъдат греховете ви и като багрено като сняг ще избеля, да бъдат червени като пуппуп, като вълна ще избеля.”

Думите на Бога са толкова ясни: вземете да правите добро. “Спечелете си приятели чрез неправедното богатство, та когато приключи да ви приемат във вечните жилища”.

Това е 100% сигурно, че богатството ви ще приключи, понеже така казва Библията. Затова по-добре послушай и си придобий приятели вместо да трупаш за себе си, защото иначе ще се посрамиш в онзи ден.

И така днешното събиране се е превърнало в място за хора, нежелаещи да живееят според както ни учи господаря, но за да живеят както те са си решили. Колко удивително прилича на юдейската синагога от времето на господаря. Но той бил много строг към тях и ги учел, че вървят към смърт, ако не си променят мисленето. Но те не вярвали на този обикновен човек – Исус от Назарет, те искали не истината, а Бог да ги направи силни, богати – хора с възможности. А Исус за съжаление бил едно нищо – един човек без дом, без църква, без семейство, без роднини които да му помагат и всичко което правел не му носело никаква полза, а само страдания – кой иска такъв живот? Отговора е много прост – този който е умрял за този свят и живее за Исус и не за себе си. Този, който е готов да загърби кратковременната наслада на греха и да понесе укора за името на този презрян от света човек – нашия господар Исус Помазания. Само той и никой друг.

Защото много по-лесно е да приказваш сред група християни, отколкото да дадеш живота си за тях. И колко е лесно да си обясняваме Библията един на друг, вместо да я вършим. Наистина преводите създават някои проблеми, но относно личната ни отговорност спрямо господаря текста е напълно ясен. Но говоренето не е като вършенето.

Накратко ще засегна и този въпрос – можеш да не се събираш с никого и да ходиш в същите пътища на смърт. Сам ти трябва да решиш. Не е събирането, нито несъбирането, а вършенето на Божиите заповеди. Ако ходиш с Бога наистина целия свят ще те подгони, понеже искаш да живееш благочестиво. Ако ли не, никой не може да те спре да си правиш твойта си религия, понеже тя е е вътре в твоето сърце и ти сега знаеш, че ти казвам истината, но да ходиш с Исус ще ти струва, а ти не искаш да ти струва.

Понеже неговата любов ни задължава, както той нито живя, нито умря за себе си а за нас, така и ние да не живеем за себе си но за него.Какво всъшност означава това?

Няма начин да разбереш това вън от ежедневното ходене с господаря и ако това не означава за тебе нищо, трябва да се върнеш в втори клас и да се научиш. Както Исус ходел с 12-те, така днес Бог поради Исус ни даде Святия Дух да е с нас завинаги. Святия Дух е Духът на Бога и така сам Бог идва да живее в теб. Според господаря Исус това е по-добре за нас отколкото той, Исус, да е с нас. Не е ли удивително. Следователно общението на Исус с неговите ученици е достъпно за нас сега чрез Святия Дух. И само ежедневното ти ходене със Духа е отговора на нашия въпрос. Чуйте това много внимателно- Бог не е дал алтернатива ( т.е. заместване) на Святия Дух, като господар на нас повярвалите. Той е господаря. Наистина той не е като другите господари и търси нашето общение и любов. Но той си остава господар на всичко и на всички и идва ден в който всеки ще преклони коляно пред Бога. Много хора са превърнали общението на Духа в четене на Библия , но Павел не четеше Библия, когато искаше да разбере от Бога, а се молеше и постеше, и чакаше от него. След това се покоряваше на чутото. Така и ти прави, ако казваш, че търсиш волята на Бога. Ако ли не не лъжи себе си и хората около тебе, че обичаш Бог и че го следваш.

И тогава, когато направиш Богът свой господар, тогава поради любовта ти към него ще търсиш да правиш добро на неговите деца и по неговия пример ще си готов да дадеш и живота си за тях, както постъпваха Божиите хора в Новия Завет. Иначе не смей да се наричаш служител на живия Бог. Тогава и ти ще искаш да имаш истинско общение с родените от Бога и тогава събирането ти с тях ще бъде според истината на благовестието. И тогава твоята любов към Бога ще запали мнозина да го последват, и ти ще бъдеш велик в Божието царство, но сега не си, и затова си спомни откъде си изпаднал, и промени мислите си, и вярвай, и се покори на Божието благовестие. Ако ли не, Бог ще ти вдигне светилника от мястото му, за да разбереш, кое е важното и кое не в неговото царство. Затова не се бави в покорството ти на истината.

Няма коментари: