четвъртък, 17 януари 2008 г.

Молитва на Св.Франциск от Асизи

Молитва на Св.Франциск от Асизи

О, Господи, превърни ме в оръдие на Твоя мир, така че :
да уча на любов, там където се мразят;
да прощавам, там където се обиждат;
да свързвам, там където има разделение;
да казвам истината, там където цари заблуда;
да донасям вярата, там където има съмнение;
да събуждам надеждата, там където извира отчаянието;
да запалвам светлината, там където управлява мрака;
да създавам радост, където живее мъката;
О, Господи, остави ме, нека се стремя:
не да бъда утешаван, аз да утешавам;
не да бъда разбран, а аз да разбирам;
не да бъда обичан, а аз да обичам;
Защото, който дава, той получава!
Който забравя за себе си, той намира!
Който прощава, ще му бъде простено!
И който умре се събужда за вечния живот !
Амин!

Няма коментари: