четвъртък, 17 януари 2008 г.

Интервю с БОГ

Интервю с БОГ

Сънувах, че интервюирам Бог.

“Заповядай”, каза Бог. “Значи искаш да ме интервюираш?”

“Ако имаш време”, отвърнах аз.

Бог ми се усмихна и каза: “Моето време е вечността, а тя е достатъчна, за да направим всичко. Какво би искал да ме попиташ?”

“Какво те учудва най – много в хората?”

Бог отговори: “Това, че се отегчават да бъдат деца и бързат да пораснат, а след това копнеят да бъдат деца. Загубват здравето си, за да изкарат пари, а после загубват парите си, за да възстановят здравето си.

Учудва ме и това, че мислейки загрижено за бъдещето, те забравят настоящето и по този начин не живеят нито в настоящето, нито в бъдещето.

Учудва ме, че живеят така, сякаш никога няма да умрат, а умират, сякаш никога не са живели.

Бог ме хвана за ръце и за известно време замълчахме, след това аз Го попитах:
”Като родител, кажи ми някои от уроците на живота, които искащ децата Ти да научат?”

Бог отговори с усмивка:
”Да научат, че не могат да накарат всеки да ги обича. Това, което могат да направят е да позволят да бъдат обичани.

Да научат, че това, което е най-ценно е не какво имат в живота си, а кого имат! Също така, да знаят, че не е правилно да се сравняват с другите. Всички ще бъдат съдени индивидуално според собствените си заслуги, а не като група на основа сравнение.

Бих искал да знаят, че богат е не този човек, който има най-много, а този, който се нуждае от най-малко.

Да научат, че за броени секунди се отварят дълбоки рани в душите на хората, които обичат, а след това много години са необходими, за да се изцерят.

Да се научат да прощават, като практикуват прощение.

Да знаят, че има хора, които силно ги обичат, но просто не знаят как да изразят или покажат чувствата си.

Да научат, че парите могат да купят всичко, само не и щастие.

Да знаят, че двама души могат да гледат едно и също нещо и да виждат различни неща.

Да знаят, че истинският приятел е този, който знае всичко за тях и въпреки това ги обича!

Да научат, че не винаги е достатъчно другите да са им простили, но и самите те да прощават на себе си.

Седях и се наслаждавах на момента. Благодарих на Бог, че ми отдели време както и за всичко което е направил за мен и семейството ми, а Той ми отговори: “По всяко време Аз съм тук, 24 часа на денонощие. Всичко, което трябва да направиш е да ме потърсиш и Аз ще ти отговоря!”

Няма коментари: