събота, 24 юли 2010 г.

Писмо до теб!

il_430xN_154473876Здравей, Лили!

Пиша ти във връзка с въпросът, който ми зададе в последното си писмо: “Могат ли малките деца да дойдат при Христос и да се спасят?”. Отговорът ми е много кратък: “МОГАТ!”.

Исус казва: “Също така не е по волята на Отца ви, който е на небесата, да загине нито един от тези малките. “ (Мат. 18:14). Някои хора мислят, че детето трябва да достигне определена “възраст на осъзнаване”, преди да може да вземе някакво духовно решение и с тази възраст се спекулира много. Вместо да се присвоява произволна възраст, ще бъде според Писанията да признаем, че независимо от възрастта на детето, когато то е в състояние да бъде обучено в библейските истини, на тази възраст то става отговорно пред Бог за предприемане на действия спрямо тези истини.

По-гажното е обаче, че родителите-християни и ние като Христови ученици, носим отговорност Евангелието да достигне до децата – независимо от тяхната възраст, пол или народност, защото Исус ни каза: “Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.” ( Марк 16:15,16). И колкото по-рано започне да бъде възпитавано в библейските принципи, толкова по-ефективно ще бъде възпитанието и ще даде отражение в живота на детето. “Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него дори когато остарее.” (Притчи 22:6).

Тъй като децата са податливи на натиск от родителите и връстниците си, ние трябва да сме сигурни, че техните решения са наистина техни собствени. След като детето осъзнава своята греховност и отговорност, че е грешно пред Бог – с покяние и вяра в Исус Христос, то може да бъде спасено, независимо от възрастта си.

Бог може и призовава децата към спасение! Той повика Самуил в такава ранна детска възраст, че дори почтеният и благочестив Илий в самото начало не мислеше,че е възможно спасението на детето. (1 Царе 3гл.). Божият спасителен план е толкова прост, че децата могат да го разберат и да го приемат.

Моля се тези редове да те насърчат и предизвикат да започнеш да се молиш, и да работиш в посока на това, Евангелието да достигне до сърцата на децата в твоят дом, църква и квартал.

Бог да те благослови в това начинание и да бъдеш за благословение на твоите ближни!

С много Христова любов: Плами

Няма коментари: