четвъртък, 8 юли 2010 г.

Как мога да преодолея изкушението?

Словото ни казва, че всички ние сме изправени пред изкушения. 1 Коринтяни 10:13 казва: " Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко;". Може би това дава малко насърчение, когато си мислим, че светът ни е притиснал към стената, и че другите са имунизирани срещу изкушенията. Ние сме казали, че Христос бил също изкушават: " Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях." (Евреи 4:15).

От къде тогава идват тези изкушения? На първо място, те не идват от Бог, въпреки че Той ги допуска. Яков 1:13 казва: " Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. ". В първата глава на Йов виждаме, че Бог разрешава на Сатана да изкуши Йов, но с ограничения. Сатаната обикаля земята като ревящ лъв, търсейки хора, които да погълне (1 Петър 5:8). Стих 9 ни казва да му се възпротивим, знаейки, че другите християни също са под неговите атаки. С тези пасажи можем да знаем, че изкушенията идват от Сатана. Ние виждаме в Яков 1:14, че изкушението произхожда и от нас, също така. Ние сме изкушени, когато се "завличаме и подлъгваме от собствената си страст" (стих 14). Ние си позволяваме да мислим определени мисли, позволяваме си да ходим на места, където не трябва да ходим и вземаме решения въз основа на нашите страсти, и тези неща ни водят към изкушението.

Как тогава да се устоим на изкушенията? На първо място, ние трябва да се връщаме към примера на Исус, когато беше изкушен в пустинята от Сатана, в Матей 4:1-11. Всяко от изкушенията на Сатана бе посрещнато с един и същ отговор: "Писано е", последван от Писанието. Ако Божият Син, използвани Словото на Бог за доведе до ефективен край изкушенията – което както знаем проработи, защото след три неуспешни опита, "дяволът го остави" (ст. 11) - колко повече ние имаме нужда да го използваме, за да се противопоставим на нашите собствени изкушения? Всички наши усилия да устоим ще бъдат слаби и неефективни, ако не са чрез силата на Светия Дух, чрез постоянно четене, изучаване и медитиране върху Словото. По този начин, ние ще се "преобразяваме чрез обновяването на ума си" (Римляни 12:2). Няма друго оръжие срещу изкушението, освен "меча на Духа, който е Божието Слово" (Ефесяни 6:17). Колосяни 3:2 казва: “Мислете за горното, а не за земното." Ако умовете ни са пълни с най-новите телевизионни предавания, музика и всичко останало, което обществото може да предложи, ние ще бъдем бомбардирани с послания и образи, които неизбежно ще доведат до грешни страсти. Но ако нашите умове са пълни с величието и святостта на Бога, любовта и състраданието на Христос, и блясъкът на двете отразени отлично в Неговото Слово, ще откриете, че нашите интересите към страстите на света намаляват и изчезват. Но без влиянието на Словото в умовете ни, ние сме отворени за всяко нещо, което Сатаната иска да хвърли по нас.

Това е единственият начин да предпазим нашите сърца и умове, за да държим източниците на изкушението далеч от нас. Помнете думите на Христос към Неговите ученици в Гетсиманската градината, в нощта на предателството: " Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, но плътта – немощна." (Матей 26:41). Повечето християни не биха скочили открито в грях, ние все още не можем да се задържим, да не паднем, защото нашата плът не е достатъчно силна да устои. Ние се поставяме в ситуации, или пълним нашите умове с похотливи страсти, и това ни води към греха.

Ние трябва да подновим мисленето си, както ни се казва в Римляни 12:1-2. Ние трябва да не мислим като светът мисли, или да ходите по същия начин, както светът ходи. Притчи 4:14-15 ни казва: "Не влизай в пътеката на безбожните и не ходи в пътя на злите; отбягвай го, не минавай по него, отвърни се от него и продължи." Необходимо е да избягваме пътя на света, който ни води в изкушение, защото нашата плът е слаба. Ние сме лесно подвеждани от собствените си страсти.

Матей 5:29 има някои отлични съвети. "Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото е по-добре за теб да погине една от частите ти, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла." Това звучи доста тежко! Грехът е тежък! Исус се казва, че ние буквално трябва да премахнем части на тялото си. Изваждането на окото е драстична мярка, и Исус е ни учи, че ако е необходимо, трябва да се вземат драстични мерки за избягаме от греха.

Няма коментари: