сряда, 14 юли 2010 г.

Изкушението

trapv История и смисъл на думата "Изкушение":

Ø Една и съща гръцка дума (Peirasmos) се използва за "изкушения" (Мат 6:13, 1 Коринтяни 10:13) и "изпатание" (1 Пет 1:6).

Ø смисъл на думата - да докажеш чрез експеримент доброто или чрез опит - злото

Ø да упражнява контрол, да примами, да дисциплинира, да провери, да докаже, да опита опита, да изкуши

Ø Важно е да се направи разграничение между две значения в рамките на тази дума една:

ü От една страна, тя означава опит да примами някого в злото. (Често се превежда като изкушения)
■ Сатана е крайната източник на всички желания и действия в противоречие с Бога.
■ Той е изкусителят. (Мат 04:03, 1 Th 03:05)

ü От друга страна, това показва едно изпитване, чиято цел е духовно добро. (Често се превежда като опити)

Ø Това библейско изучаване е подробно описание на "изкушението" в неговото негативно значение.

v Цел на изкушението:

Ø Да подкопае Божия план и воля (Битие 3:4-5)

Ø Да отдели човека от Бог (Йоан 10:10)

Ø Изкушението в своята същност, е да се отрича авторитета на Бог и да се търси независимост от Бога.

v Какви са начините на изкушението?

Ø Изкушението започва в сърцето и ума, в най-дълбоките ни мотиви и желания.

Ø 1 Йоан 2:16 говори за трите най-основните средства на изкушението. - "За всичко, което е в света, похотта на плътта и похотта на очите и гордостта на живота, не е от Отца, но е от света."

ü угаждате на плътските страсти

ü похотта на очите

ü гордостта на човешкия живот

Ø Тези три основни принципа обобщават всички изкушения, пред може да бъдем изправени в нашето ежедневие.

Ø Сатана използва тези начини, за да изкуши Адам и Ева в Едемската градина.

o Похотта на очите - "Когато видя жената, че плодът на дървото беше добър за храна и приятен за окото .." (Битие 3:06)

o Угаждате на плътските страсти - "... дървото беше добро за храна и приятно за окото .."

o Гордостта на живота -" ... и също така е желателно за получаване на мъдростта (като Бог) ... "(Битие 3:5-6)

Ø Сатана използват същите средства, за да изкуши Исус в пустинята. (Мат 4:1-11) (Изкушението на Исус в пустинята)

o Угаждане на плътските страсти - "Ако си Син на Бога, кажи на тези камъни да станат хлябове." (Мат 4:3)

o Похотта на очите - "дяволът го взе на много висока планина и му показа всички царства на света и тяхната слава." (Мат 4:8)

o Гордостта на живота -" Всичко това ще ти дам, ако ми се поклониш. "(Мат 4:9)

v Изкушението грях ли е? Може ли изкушението да се счита за грях?

Ø Не, Исус също бе изкушен. (Мат 4:1-11)

Ø Евреи 4:15 - "но ние имаме един (Исус), който е бил изкушен във всяко едно отношение, точно както ние - все още е без грях."

Ø Всеки християнин е изправена пред някакъв вид изкушение.

v Защо е толкова "лесно" да се падне или да се предадем на изкушението? Защо водим една постоянна борба с греха?

Ø Тъй като е налице временно удоволствие в него. (Почти като блаженство!)

Ø Евреи 11:25 - "Той (Моисей) избра да бъде подтискан, заедно с хората на Бога, а не да се наслаждава на греха за кратко време."

Ø Ние сме податливи на греха, защото на нашата слабост е поради грешна ни природа. (Битие 6:5)

v Какви са стъпките, за да преодолеем или устоим на изкушението?

Подготовка:

Ø Библията често описва изкушението и борбата с греха като бойно поле, това е борба срещу изкушението и ако искаме да успеем в битката, ще трябва да се подготвим добре.

Ø Готов за битка. (Еф 6:11, 13-17)

Ø Бдете и се молете. (Мк 14:38)

Ø Не забравяйте, че Исус използва Божието слово да атакува и преодолее трите изкушения в пустинята. Ние не сме по-добри, така че прекарваите времето си с Божието слово. Потопете се в Божието слово, изучавайте го, запаметявайте го. Не забравяйте, че може да не си взел Библията със себе си, когато Сатана те изправя пред някакъв вид на изкушение!

Ø Бъдете бдителни и себеобуздани (1 Пет 5:8). (За всеки християнин, изкушението се предлага в различни форми.)

Ø Силни с вяра. (1 Пет 5:8-9)

Постоянство и издръжливост:

Ø Много често битката става уморителна, и ние просто се уморяваме и предаваме. Ние трябва да постоянстваме, да устояваме и продължаваме да устояваме на изкушението.

Планиране: (стратегия)

Ø Не забравяйте, че винаги има начин да се преодолее изкушението.

Ø 1 Коринтяни 10:13 - "Никакво изкушението не ви е постигнало, с изключение на това, което може да носи човек. А Бог е верен, Той няма да ви позволи да бъдете изкушени повече от това, което може да понесете. Но когато бъдете изкушени, Той също така ще осигури изход, така че да можете да издържите."

Ø Има две стратегии, които съм открил в Библията, когато се занимаваме с изкушението.

1. Устоявай или Контрирай:

o Яков4: 7: "противете се на дявола, и той ще бяга от вас."

o Има моменти, когато трябва да отвърне на удара и да се устои на изкушението. Трябва да се отстоява.

2. Отстъпване:

o 2 Тим 2:22: "Бягайте злите желанията на младите хора, и упражнявайте правдата ..."

o Има моменти, когато трябва да се избяга, да избегнеш или отстъпиш за да избегнеш изкушението.

o Йосиф е един отличен пример за тези два метода. Той се опита да устои на жената на Петефрий толкова, колкото можеше, но когато дойде време, той предпочете да избяга, а не дай се противопостави. (Битие 39: 6-12

o Вярвам, че много пъти, ние избираме погрешният начин, ние бягаме, когато трябва да стоим твърдо и обратно.

Приложение:

Ø Готови ли сте за борбата?

Ø Подготвени ли сте? (Помни, че Сатана не се съобразява с теб, кога да те изкуши!)

Ø Твоят „Меч на Духа“ наточен ли е и "Щитът на вярата " здрав?

Няма коментари: