неделя, 29 ноември 2009 г.

ИСКАЙ МНОГО, ДАВАЙ МНОГО

Езекия отвърна: Лесно нещо е да напредне сянката десет стъпала; не, нека сянката се върне десет стъпала назад,
4 Царе 20:10

Цар Езекия поиска знамение, което да докаже обещанието, че животът му ще бъде продължен с петнайсет години. Можем да изтълкуваме това като маловерие, но Господ изпълни искането на царя и му даде знамение.
Часовникът, за който става дума, не беше като днешните, които ние можем да връщаме назад или да дадем напред толкова, колкото искаме. Това беше слънчев часовник и следваше движението на слънцето. Никой не можеше да му повлияе. Не беше прав Езекия. Такъв часовник да избърза напред или да се върне назад не беше нито лесно, нито трудно, а невъзможно. Но Бог направи чудото и увери царя, че е милостив и дълготърпелив.
Ние щадим Бога и не Го молим за големи неща. Притесняваме се, че ще Го затрудним много и решаваме да искаме нещо по-лесно и по-просто. Не искаме да ни изцели напълно, а да ни облекчи малко. Не искаме да ни даде много, а малко. Не искаме да ни подари хиляди души, а една-две.
Нека кажем веднага, че е хубаво да не ламтим за големи неща и да сме смирени. Но трябва да проверим защо се държим така срамежливо: от скромност, или от маловерие?
Както виждаме, Езекия не беше от скромните хора. Като получи обещание за удължаване на живота си, той поиска и знамение. И Бог му го даде. Защото Бог обича хората, които искат много от Него и го правят не от лакомия, а от радост, че имат такъв мощен Господ и от желание да послужат на други с това, което са получили. Обича хората, които даром дават, след като даром са получили. Обича хората, които приемат изобилна благодат, за да носят изобилни благословения на своите ближни.

Молитва: Богати Отче, укрепи сърцата ни да копнеят за все нови и нови победи, които да усилват вярата ни и да ни правят по-Богати духом.

Тема за размисъл: За Бога всичко става лесно, когато намери хора със силна вяра.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: