вторник, 22 септември 2009 г.

ВЕНЕЦЪТ НА ПРАВДАТА


“отсега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ, праведният Съдия, ще ме възнагради в онзи Ден; и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване” 2 Тимотей 4:8


„… и всички, които са възлюбили Неговото явяване.” Дълги години си мислех, че това са вярващите, които изпитват топли и буйни чувства към Второто пришествие на Господ. Те ще бъдат наградени с венеца на правдата, понеже сърцата им са горяли всеки път, когато са мислели за Грабването. Но със сигурност тук се има в предвид нещо повече от това. Да обичаме Неговото явяване означава да живеем така, като че ли Той ще се завърне още днес:
- Това означава да живеем в морална чистота. Йоан също ни напътства: ”Всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.” ( 1 Йоаново 3:3 )
Означава и да не се заплитаме в житейски неща. Нашата провързаност и любов трябва да са насочени към небесните неща, а не към тези, които са важни на тази земя.( Кол. 3:2 ).
- Означава също и да служим на Божият народ и да му „даваме храна на време” ( Мат.24:45 ) Господ е обещал особено благословение за онези ,които правят така ,когато Той се върне.
- С две думи, не трябва да правим нищо, при което не искаме да бъдем изненадани, когато Господ се яви. Не бива да ходим на места, където където бихме се посрамили от присъствието си, ако Той дойде. Не бива да говорим нищо лошо – все едно сме в Неговото присъствие.
Ако знаехме, че Исус ще се върне след една седмица, как бихме прекарали времето до тогава? Дали ще напуснем работата си и ще се качим на някоя планина и по цял ден ще четем Библията и ще се молим? Или набързо ще станем „християнски работници”и ще проповядваме и поучаваме ден и нощ?
Ако и сега действително следваме Господ и живеем по Неговата воля, най-доброто ще бъде да изживеем оставащата седмица, по същия обичаен начин. Ако обаче до сега сме живели само за себе се, знанието за предстоящото Му завръщане би изисквало радикално преустройство в живота ни.
Не е достатъчно са мислим с радост за предстоящото Второ пришествие на Господ. Венецът на правдата е запазен за онези, които обичат явяването на Исус така, че го осъществяват на практика, като оставят истината да променя живота им.

Уилиям Макдоналд

Няма коментари: