четвъртък, 19 февруари 2009 г.

Благата вест и примерна молитва за спасение!

"Искам да нося аз благата вест..."

Исус дойде на тази земя по Свое желание и от любов към нас грешните, изтърпя мъките на кръста по Свое желание, заради нас /грешните/, заради теб и мен, принесе Себе Си в жертва и с безценната Си кръв плати цената на нашата свобода от греха, цената на нашето спасение, и на вечен живот, и достъп до Отца и царството на Отца.
Ти който четеш тази страница -
Разбираш ли, колко си ценен за Бога и колко Бог желае ти даде мир, любов, радост и вечен изобилен живот във Христа?

Защо хората погиват?
Поради незнание или поради това, че не вярват истината, а вярват лъжата.

Римл 10:10
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

Ако вярваш със сърцето си, че Исус Христос е Господ, Божият Син и че Бог Го е възкресил от мъртвите, нужно е да го изповядаш със устата си, за да се спасиш.

Примерна молитва, с която можем да се помолим:

"Боже аз идвам пред Теб, в Името на Исуса Христа и те моля да простиш греховете ми и да спасиш мен и домът ми.
Приемам Исус Христос за свой Господ и Спасител.
От сега нататък желая да познавам и следвам Твоя път на истината. Моля Те, ти ме води занапред!
Боже на тебе възлагам грижата си, за моето израстване и спасение.
Благодаря Ти за безкрайната Твоя милост, за този незаслужен дар живота и спасението.
Приеми Славата Си и Величието Си! Те принадлежат на Тебе, Единствения и Истинския, Създател на световете!"

Какво се очаква от човек, който е изповядал с устата си, че приема Христос за свой Господ и Спасител?

ПОСТОЯННСТВО
-в четене на Словото Божие /Библията/
-в общението с Бог /молитва/ и с божиите хора /вярващи/

Няма коментари: