петък, 3 октомври 2008 г.

Мисли за вярата и неверието 2

Тургенев

- А в това, мисля аз, се съдържа най-голямото блаженство!

– В притежаването на Истината?

– Разбира се.

– Но позволете: можете ли да си представите такава сцена: събрали са се няколко младежи, говорят си. И изведнъж сред тях се втурва техен другар; очите му горят с необичаен блясък, той се задъхва от възторг, едва говори. "Какво става? Какво става?"

– "Приятели мои, слушайте какво научих; каква истина! Ъгълът на падането е равен на ъгъла на отражението! Или, ето ви още: най-краткия път между две точки е правата линия!"

– "Нима? О, какво блаженство", се развикват всички младежи и с умиление се хвърлят един на друг в обятията! Вие се смеете…

Ами там е работата: истината не може да ни достави блаженство. ("Правда и Истина")

В. Розанов (1856 - 1919)

Така, за пълна радост на съвременната преса, ще свърши последната фаза на християнството и ще приключи съдбата на световната история. Ще настане хилиазмът, хилядолетното блаженство, когато ще се пишат само либерални статии, ще се произнасят само либерални речи и хидрата на "национализма" ще бъде смазана… Скучно. Ах, канално-скучно ще бъде навсякъде…

Анонимен

Злото е заразно.

Станислав Ежи Лец

В хоризонтално положение мозъкът не е по-виското от другите ни органи.

Роберт Луи Стивенсон

Любовта е твърде силно чувство, за да стане основа на щастливия брак.

ДЕНИ ДИДРО (1713—1784), френски писател и философ, енциклопедист

Откровено, с дълбока искреност признавам, че не познавам нито във Франция, нито където и да е в целия свят някой човек, който би могъл да пише и говори с по-голямо изкуство и талант, от тези рибари и митари, които са написали Евангелието. Осмелявам се да твърдя, че никой не е в състояние да напише подобие на евангелски разказ, който да бъде така прост и в същото време така възвишен; така свеж, така трогателен, притежаващ такова могъщо въздействие върху душата и не отслабващо през вековете влияние както кое да е отделно взето, и дори незначително, евангелско известие за страданията и смъртта на Иисус Христос.

Волтер

Камбаните бият, а човеците още кръвта си пият!

В. Гьоте

Предвиждам време, когато хората ще престанат да радват Бога.

МАЙКЪЛ ДЕНТОН

В крайна сметка дарвиновата теория за еволюцията не е нито повече нито по-малко от велик космогенен МИТ на ХХ век.

ЛУИ ПАСТЬОР (1822—1895), френски микробиолог и химик, основател на съвременната микробиология и имунология.

Аз мислих и изучавах, затова станах вярващ като бретонски селянин. А ако се бях занимавал с наука още повече и бях размишлявал повече, несъмнено бих станал вярващ като бретонска селянка.

В. Г. БЕЛИНСКИ

Има една книга, в която всичко е казано, всичко е решено, след която в нищо няма съмнение. Книга безсмъртна, свята, книга на вечната истина, на вечния живот – Евангелието. Целият прогрес на човечеството, всичките успехи в науката и философията се заключават само в по-пълното проникване в тайнствената дълбочина на тази Божествена Книга.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452–1519), италиански живописец, скулптор и архитект

Никой не е длъжен да се възхищава на нищо и никого, а само на Единия Христос!

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТИ (1475–1564), италиански скулптор и живописец

Слънцето – това не е нищо друго освен сянката на Бога.

АНДРЕ МАРИ АМПЕР (1775—1836), френски физик и математик, един от основоположниците на електродинамиката.

Да се учи, да изучава земното: това е задължение на човека на науката. Да изучава както видимия свят, така и вечния свят. С една ръка изследвай природата, а с другата, като за бащина дреха, се дръж за края на Божията риза.

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА (1632—1677), холандски философ

Вечната Божия мъдрост се проявила във всичките неща, особено в човешкия дух, и най-вече в Иисуса Христа.

Достоевски

Красотата ще спаси света.

Стоян Михайловски

Не разделяйте морала от вярата в една върховна правда. Всеки добър сърцевидец знае, че без богопознание човешката съвест не е друго освен самовъзвеличаване и самопоклонство.

Няма коментари: